Trasllats

Traslados

Si la seva empresa ha de canviar d’ubicació i el dilema es què fer amb les seves grues actuals, l’assessorarem en la manera mes ràpida i econòmica d’adaptar els equips actuals a la nova ubicació i a les noves necessitats.

Els ponts grua tot i la seva presencia imponent son mes flexibles del que semblen, les bigues principals es poden allargar o escurçar en funció de les mides de la nova ubicació, per a això es necessari un estudi detallat previ per a assegurar-se que la modificació a realitzar seguirà complint amb els requisits mínims legals de seguretat. El nostre equip tècnic està especialitzat en el desmuntatge dels equips, la seva adequació a les exigències de la nova ubicació i el posterior muntatge dels equips a les noves instal·lacions.

Create your account

Llámanos