Ploma giratòria de columna

Les grues ploma de columna son ideals per a la manipulació de càrregues en els llocs de treball com per exemple la càrrega de màquines, la col·locació de peces a les taules de treball o l’acoblament d’accessoris en els processos de fabricació.

Aquest tipus de grua ploma consta d’una columna que es fixa al terra de la nau mitjançant ancoratges químics o amb una placa de ancoratge amb una cimentació de formigó.

Existeixen varis tipus de grues ploma, en funció de les necessitats de capacitat de càrrega i de longitud de braç poden ser amb gir de 270⁰ o de 360⁰, amb polipast de cadena o de cable, amb carro manual o elèctric o amb gir manual o elèctric per nombrar alguns.


Descàrregues

Create your account

Llámanos