Mantenimient correctiu de polipastes i ponts grua

Mantenimiento-correctivo

Les correccions d’anomalies es realitzen en funció dels informes de la revisió mitjançant el que es coneix com a manteniment correctiu de polipastes i ponts grua. Després de la revisió es realitza un informe que entreguem al client i en funció de les anomalies detectades i conjuntament amb el client determinarem la prioritat de la seva correcció. Posteriorment confeccionarem un pressupost detallat amb l’import de la reparació de les anomalies de cada una de les grues segons el parlat amb el client. Sempre que es possible, la reparació de les anomalies es coordina i programa per a interferir el menys possible en la seva producció.

Les reparacions pre-autoritzades son una autorització general per a reparar durant el manteniment preventiu les anomalies detectades fins a un nivell determinat. L’objectiu es realitzar petites reparacions o ajustos amb rapidesa i eficàcia. Els nostres tècnics estan equipats per a realitzar la reparació, l’ajust i la substitució de qualsevol component o peça de l’equip que se hagi pre-autoritzat.

Create your account

Llámanos